• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Municipal legislation Regulations

Regulations

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):

Estatuts del Patronat Municipal de Turisme
Estatuts del Patronat Municipal de Cultura
Reglament del Fòrum Socio-Cultural i de la Immigració
Reglament del voluntariat social
Reglament del voluntariat de protecció civil
Reglament d’ús de llengua catalana
Reglament de participació ciutadana
Reglament del servei de transport en taxi
Reglament del servei d’ajuda a domicili
Reglament Escola de Vela
Reglament de règim intern del Centre de Serveis Socials del Consell Insular de Formentera
Reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de Formentera
Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera
Reglament d'ús del "Skatepark"
Reglament de règim intern de la Escoleta
Reglament d'ús Centre "Gabrielet"
Reglament del Centre de descontaminació de vehícles
Reglament Centre de Dia
Reglament del Consell de participació de les dones de Formentera
Reglament de l'ens de gestió audiovisual
Reglament d'ús de la marca garantia Això és Mel
Reglament del Consell de caça de Formentera
Reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil
Reglament intern del servei d'extinció d'incendis i salvament del Consell Insular
Reglament de la marca Producte Fet a Formentera
Ordenança reguladora de l'àrea de mercat pagès i de l'àrea d'artesania del Centre Antoni Tur "Gabrielet"
Reglament d'ús d'instal·lacions esportives del Consell Insular de Formentera
Reglament de la Junta local de seguretat del municipi de Formentera
Reglament d'organització i funcionament del Consell d'entitats de Formentera 

Reglament de funcionament i composició de la comissió tècnica insular de biblioteques i arxius del Consell Insular de Formentera
Reglament de funcionament de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera
Reglament regulador de les cerimònies d’acolliments civils del Consell Insular de Formentera i de creació del seu Registre administratiu
Reglament d’ús del servei de recollida “porta a porta” dels residus comercials als carrers per als vianants del nucli des Pujols
Reglament regulador i creació del Consell de participació de la Infància i Joventut de Formentera
Reglament d'ús i de règim intern de l'estacionament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols
Reglament de funcionament del centre administratiu i cultural polivalent “Casa del poble de la Mola"

Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicació de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera
Reglament d'ús i funcionament del servei de deixalleria de l’illa de Formentera
Reglament d'organització i funcionament de la junta local de protecció civil i emergències del Consell Insular de Formentera i comitè assessor
Reglament del servei de xarxa wi-fi al terme municipal de Formentera
Reglament d’organització i Funcionament del Consell Escolar de Formentera
Reglament per a la gestió de servei públic per a l'explotació i ús de les zones d'estacionament del Parc Natural de ses Salines

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE