• Català
  • Castellano
  • English
Escola d'Estiu

Escola d'estiu

ESCOLA D'ESTIU
L’Escola d’Estiu de Formentera representa un servei amb un programa d'activitats lúdiques per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys que es porten a terme a les instal·lacions del Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu, a les del Col·legi Públic de Sant Ferran i també al Col·legi Públic del Pilar de la Mola.

L'Escola d'Estiu s'organitza prioritàriament a partir dels següent objectius:

- Oferir a la població infantil un recurs socio-educatiu durant els mesos d’estiu que promoguin alternatives per l'ús adequat del temps de lleure.

-  Facilitar l’accés laboral als pares i mares amb fills i filles de 3 a 12 anys, oferint-los un recurs adient pels seus fills durant part de la seva jornada laboral.

-Dinamitzar a nivell institucional i/o associatiu, recursos d’oci i temps lliure destinat a infants d’aquestes edats per tot l’any.

- Potenciar el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels participants.

- Treballar valors com la solidaritat, amistat, responsabilitat, confiança, respecte cap els altres, etc.

- Promoure activitats de respecte amb l'entorn.
- Conèixer diferents cultures a través del joc.


S'inclou un servei d’Escola d’Estiu Matinera, donant l'opció als pares i mares d'organitzar amb més facilitat el horaris laborals amb els de l'Escola d'Estiu dels seus fills i filles per afavorir la conciliació de la vida laboral i la familiar. La proposta s’ofereix com a servei per als participants de l'Escola d'Estiu, des de dilluns a divendres i amb horari de 8,00h a 9,00h del matí.


Les activitats es desenvolupen amb els monitors i monitores necessaris per atendre els nens i nenes amb una ràtio d'un/a monitor/a de temps lliure per cada 10 nens i nenes.ACTIVITATS
L’Escola d’Estiu és una activitat de temps lliure, però no per això deixa de ser educativa. Així doncs, es dóna plena importància al joc com a eina educativa i d’aprenentatge. El joc forma part de la cultura pròpia dels infants i és fonamental per al creixement físic, intel·lectual i social de l’infant.


Les activitats estan interrelacionades amb un fil conductor comú per tractar temàtiques diferents, són activitats QUE estan planificades per realitzar-les tant en gran grup (gimcanes) com en petit grup (tallers).


Es realitzen activitats complementàries com són les sortides a la platja (Cavall den Borràs) i a Can Marroig (es planifica tot una sèrie de tallers rotatius per realitzar collars, polseres, pintar cares, pasta de sal, mural, tatuatges). Una altra activitat opcional i complementària són els cursos de natació amb vàries sessions setmanals.

ibj

art jove-01

carnet jove-01

ib jove-01

injuve-01

uib-01