• Català
  • Castellano
  • English
Tràmits de Patrimoni Autorització per al busseig esportiu a les reserves marines

Autorització per al busseig esportiu a les reserves marines

Autorització per al busseig esportiu a les reserves marines

A les Illes Balears hi ha establertes set reserves marines, als llocs següents: badia de Palma, migjorn de Mallorca, illa del Toro, illes Malgrats, llevant de Mallorca, nord de Menorca i es Freus d'Eivissa i Formentera.
Per bussejar a les aigües d'aquestes reserves, és necessari disposar de l'autorització corresponent, que pot ser individual o col·lectiva. 

Per saber les diverses zones dins cadascuna de les reserves on es pot bussejar i els dies i les condicions per poder fer-ho, podeu consultar-ho fent click aquí.

Qui ho pot sol·licitar?
Persones que vulguin bussejar a les reserves marines.

Requisits
Tenir la titulació de busseig adient.

Fi de la via administrativa
No

Llistat de normatives
- Decret 63/1999, de 28 de maig, pel qual s'estableix la reserva marina dels freus d'Eivissa i Formentera

Documents
- Sol·licitud d’autorització per al busseig esportiu individual a la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera