• Català
  • Castellano
  • English
Ordenació Turística

Ordenació Turística

Funcions del Departament d'Ordenació Turística:
- Gestionar el Registre d'Empreses i Activitats Turístiques
- Inseccionar l'aplicació de la normativa turística
- Informar i tramitar els ajuts del Departament
- Coordinar la inspecció tècnica i de disciplina turística
- Impulsar la coperació entre el sector púplic i privat
- Elaborar propostes de desenvolupament territorial i sectorial de l'oferta turística
- Proposar mesures d'incentivació
- Control dels programes de formació professional i elaborar propostes d'ordenament de les professions turístiques.

Informació adicional:
Decret 20/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic en hotel,

hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears, feu click aquí

Clàusula de prohibició d'activitats molestes, festes i excés d'ocupació en immobles Descàrrega aquí

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)