• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers

Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers

Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 28 de setembre de 2018, d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers, promogut pel conjunt de propietaris dels terrenys que formen part de la unitat d'actuació.

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1