• Català
  • Castellano
  • English
Centre de Dia

Centre de Dia

centre-de-dia

CENTRE DE DIA

El Centre de Dia posa a disposició de la població de l'illa un total de 60 places i dota l'illa de Formentera de 45 places públiques a la XPAD (Xarxa pública d'atenció a la Dependència) i 15 places que actualment són de gestió pròpia (per a persones no Dependents), distribuïdes segons l'especialització següent:

Unitat per a persones majors depenents (entre uns altres, les persones afectades per la malaltia d'Alzheimer i d'altres demències): 30
Unitat per a persones amb discapacitat: 15
Unitat per a persones amb malalties mentals: 15

L'objectiu bàsic del Centre de Dia de Formentera és posar a l’abast serveis d’assistència a les persones dependents. Són usuàries del Centre, segons en recull la normativa:
a) Les persones amb situació de dependència i que estiguin afectades d’algun problema de salut físic, de deteriorament cognitiu o de demència (majors de 65 anys).
b) Persones amb discapacitats físiques o psíquiques.
c) Persones amb malalties mentals.
d) Altres persones o col·lectius sense la situació de dependència reconeguda, però que per problemes de salut físics, de deteriorament cognitiu o de demència o que per altres circumstàncies personals i/o socials necessitin suport i/o supervisió en les activitats de la vida diària (AVD).

Les nostres activitats es programen entorn de tres pilars bàsics d'actuació: Estimulació cognitiva, Teràpia ocupacional i Psicomotricitat.

Al Centre de Dia es realitzen els diferents tipus d'intervenció mitjançant activitats grupals i individuals, amb exercicis adequats a cada col·lectiu, tot respectant el seu grau de deteriorament i alhora les seves capacitats. Els objectius d'intervenció terapèutica no es centren tant en la millora sinó el manteniment o retardament de la pèrdua de funcions.

A més dels serveis bàsics que s'ofereixen, segons normativa vigent, comptam amb el servei complementari de transport (anada i tornada del domicili al centre o viceversa). El centre disposa d'una furgoneta adaptada de 8 places (conductor, 5 places normals i 2 cadires de rodes). El cost d'aquest servei és d'un euro per trajecte.

El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres de 8.00 h A 17.00 h.

Durant l'any 2012 el Centre de dia de Formentera ha presentat una mitjana d'ocupació del 40-45% de les places, aquest percentatge es tradueix en 22 usuaris. El nombre d'usuaris que durant l'any 2012 han utilitzat el servei es situa en les 30 persones.

Desde la seva obertura l'any 2011, la incorporació d'usuaris ha estat progressiva, i ha arribat actualment a un nombre de 24 usuaris.

Fulletó Informatiu, feu click aquí
Drets i deures del centre, feu click aquí
Normativa del Centre, feu click aquí

cons_aferssocials_1

infodrogues_1

atencio_dependencia_1

apneef 2018

aecc_1