• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient Reunió informativa a Formentera sobre ajudes per instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques

Reunió informativa a Formentera sobre ajudes per instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques

Aquest dijous 24 de gener el director general d'Energia del Govern, Ferran Rosa, acompanyat de la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera presentarà a Formentera les noves convocatòries d'ajudes per al foment d’instal·lacions d'energia solar, fotovoltaica i microeòlica, i per la mobilitat elèctrica. La trobada adreçada tant a particulars com a empreses especialitzades serà a les 19.30 hores, a la sala de Plens situada al costat del Centre de Dia.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, mitjançant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, ha convocat per a enguany aquestes ajudes amb l’objectiu de fomentar l’ús d’energies netes i l’autoconsum.

Podeu consultar les ajudes en els següents enllaços:

1) Ajudes a la instal·lació de plaques i microeòlica per autoconsum d'empreses i particulars
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3628364&coduo=2390767&lang=ca

2) Ajudes per taxistes i VTC per a l'adquisició de vehicles nous elèctrics, híbrids endollables, GLP o GNC o baixes emissions
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2319379&coduo=2390767&lang=ca

3) Instal·lació de punts de càrrega ràpida d'ús públic per vehicles elèctrics (per lots)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610334&coduo=2390767&lang=ca

4) Instal·lació de punts de càrrega ràpida i semirràpida d'ús públic per vehicles elèctrics (individuals)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610427&coduo=2390767&lang=ca

5) Instal·lació de punts de càrrega d'ús privat
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3629421&coduo=2390767&lang=ca

La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha animat als residents de Formentera a que assisteixin a la reunió informativa de dijous “perquè es puguin aprofitar d’aquestes ajudes per tal de seguir augmentant les energies renovables a la nostra illa”. Entre les subvencions Aguilera ha destacat que també hi ha unes destinades a empreses privades per la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica, fomentant així la mobilitat sostenible.

L’import de la convocatòria és d’1,8 milions d’euros per al conjunt de les Illes i està cofinançada amb fons europeus FEDER. La convocatòria de les ajudes, que es concreten en el finançament d’un percentatges d’entre el 40 i el 50 % de l’import de la inversió per a la instal·lació de les plaques, estarà vigent fins al 29 de març de 2019 (data límit per presentar les sol·licituds) i el termini per fer les actuacions acabarà el 20 de setembre de 2019.

Es poden beneficiar d’aquestes ajudes:

a) Les petites i mitjanes empreses

b) Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en els habitatges o instal·lacions que s’ubiquin en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

S’estableixen les quanties de subvenció següents:

a)Per a empreses, associacions empresarials o entitats sense ànim de lucre, s’estableix una subvenció del 40 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques.

b) Per a persones físiques i comunitats de propietaris, s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques.

c) En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques que incorporin sistemes d’acumulació d’ió liti, s’estableix una quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible en acumulació.


conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix