• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera

Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera

Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear