• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Proposicions aprovades dels grups polítics de l'oposició

Proposicions del grup municipal Sa Unió

Proposició relativa al programa de salut i protecció del medi ambient del Govern Balear "platges sense fum", Ple ordinari 30/08/2019

Proposició relaiva al servei d'animals domèstics morts, Ple ordinari 29/11/2019

Proposició relativa a la millora del carrer Àngela Molina de la Mola, Ple ordinàri 19/12/2019

Proposició relativa a l'adhesió al sistema MELIB (Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears) Ple ordinari 31/01/2020

Proposició relativa al manteniment de les aules prefabricades del Col·legi de Sant Ferran de Ses Roques, Ple ordinari 31/01/2020

Proposició relativa a realitzar una campanya de retirada de fibrociment, Ple ordinari 25/02/2020

Proposció relativa a la millora de la intersecció de la carretra de Porto-salè, Ple ordinari 25/02/2020

Proposta transaccional relativa a mesures urgents de contingència, Ple ordinari 29/05/2020

Proposta transaccional relativa al Portal de transparencia del Consell Insular de Formentera, Ple ordinari 26/06/2020

Proposta transaccional relativa a sol·licitar la prova de PCR per detectar el virus de la COVID-19 als viatgers d'origen, Ple ordinari 31/07/2020

Proposició relativa a la cita prèvia telemàtica de OAC i ITV, Ple ordinari 31/07/2020

Proposició relativa a Oficines d'Atenció al Ciutadà a la Mola i a Sant Ferran, Ple ordinari 26/08/2020

Proposta transaccional relativa al finançament del conveni de carreteres, Ple ordinari 25/09/2020

Proposta transaccional relativa a la posada en marxa del servei de diàlisi de l'Hospital, Ple ordinari 25/09/2020

Dictamen de la Comissió Informativa, a partir de la proposoció del grup polític Sa Unió, de reiterar la petició acordada en sessió de Ple de 31/08/2018 per incloure el Consell Insular de Formentera com membre als Estatus del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Ple 28/10/2020

Proposta transaccional relativa al transport de residus a Eivissa, Ple ordinari 28/10/2020

Proposta transaccional relativa a la sol·licitud de proves negatives als passatgers procedents del territori nacional, Ple 25/11/2020

Propososició relativa a senyals viàries, Ple 25/11/2020

Proposició relativa a arreglar el camií de l'abocador des Cap, Ple 22/12/2020

Proposició relativa a solicitar de manera urgent els trajectes d'ultima hora entre Eivissa i Formentera, Ple 22/12/2020

Per una fiscalitat justa dels pactes successoris del Dret Civil pitiús en seu d'IRPF. Tramitació d'un text conjunt, a partir de la proposta al Ple formulada per l'equip de Govern, per una fiscalitat justa dels pactes successoris del Dret Civil pitiús en seu d'IRPFi de la proposició del grup polític Sa Unió de Formentera PP Compromís, relativa a la defensa del Dret Civil d'Eivissa i Formentera, de Mallorca i de Menorca, Ple 29/01/2021

Proposició relativa a la realització d'una prórroga en la inscripció del registre d'Estades Turístiques 2021, Ple 29/01/2021

Proposició relativa a la realització d'un cribatge massiu voluntari a Formentera, Ple 29/01/2021

Proposta transaccional relativa a destinar més recursos a l'Hospital de Formentera, Ple 29/01/2021

Proposta transaccional relativa a demanar proves diagnóstiques negatives al virus de la COVID-19 per viatjar entre illes, Ple 29/01/2021

Proposició relativa a la creació d'un accés adptat per a persones amb mobilitat redüida a la platja de ses Illetes, Ple 26/02/2021

Proposició relativa a la reducció de l'IVA de les mascaretes, Ple 26/02/2021

Proposta transaccional relativa a implentar nous sistemes d'erradicació de la processionària del pi, Ple 26/02/2021

Proposta trasaccional relativa a reestablir un servei suficient i adequat del SEPE durant tot l'any a l'illa de Formentera, així com establir l'atenció presencial continuada, Ple 26/02/2021

Proposta transaccional relativa a aprovar els serveis de la DGT a Formentera, Ple 26/03/2021

Proposta transaccional relativa a l'adequació i reparació de l'emisari de la depuradora de Formentera, Ple 29/03/2021

Proposta transaccional relativa a la millora de les instal·lcions i oferta esportiva a Formentera, Ple 30/04/2021

Proposta transaccional relativa a la construcció d'un parc infantil i de psicomotricitat per a majors a la Mola, Ple 30/04/2021

Proposició relativa a executar tots els als Pressupostos participatius aprovats en 2017 i 2018, Ple 28/05/2021

 

Proposició relativa a eliminar el tràmit de registre de vehícles, Ple 28/05/2021

 

 

Proposició relativa a la millora del ferm i e la vigilància del pàrquing de Sa Senieta, Ple 30/07/2021

 

 

Proposició relativa a dotar personal administratiu el Servei Estatal Públic d'Ocupació) SEPE, Ple 27/08/2021

Proposició relativa a buscar solucions per a les empreses de lloguer d'embarcacions ubicaes al port de la Savina, Ple 27/08/2021

Proposició transaccional relativa a l'actualització del Pla rector d'usos i gestió del parc natural de ses salines d'Eivissa i Formentera, Ple 01/10/2021

Proposició relativa a la inspecció marítima d'embarcacions de xàrter al nostre litoral, Ple 01/10/2021

Proposició transaccional relativa al concurs a les xarxes socials, Ple 29/10/2021

Proposició transaccional relativa a la carretera de Porto-saler, Ple 29/10/2021

Proposició transaccional relativa a la millora de les instal·lacions de l'Arxiu Històric, Ple 25/11/2021

Proposició relativa al reestabliment del correcte subministrament del gas butà o propà, Ple 25/11/2021

Proposició transaccional relativa a augmentar el personal ATE al Ceip de Sant Ferran, Ple 22/12/2021

Proposició transaccional relativa al canvi i augment de senyalització de rutes verdes, Ple 28/01/2022

Proposició transaccional relativa a la construcció d'un grup de feina sobre la delimitació costanera o "deslinde", Ple 28/01/2022

Porposició relativa al Consell d'Administració de l'Ens de Gestió Audiovisual, Ple 25/02/2022

Proposició relativa a tractaments contra la processionària. Modificada a la sessió de la Comissió Informativa, Ple 25/02/2022

Porposició relativa a la xara d'aigües residuals. Modificada a la sessió de la Comissió Informativa, Ple 25/02/2022

Proposició relativa a la renovació automàtica de la bonificació de l'estacionament regulat als residents. Modificada a la Comissió Informativa. Ple 25/03/2022

Proposta transaccional relativa al suport a les mesures de diàleg social de les Illes Balears per fer front a l'impacte ecoòmic i social generat per la guerra a Ucraïna, Ple 25/03/2022

Proposició relativa a l'obertura de la biblioteca Marià Villangomez. Modificada a la Comissió Informativa. Ple 25/03/202

Proposició relativa a la cafeteria del poliesportiu, Ple 29/04/2022

Proposició relativa a les consultes d'oncologia a Formentera, Ple 29/04/2022

Moció transcaccional relativa al control fondejos a la posidonia, Ple 30/06/2022

Moció transaccional relativa als punts de càrrega elèctrica aparcaments reservats minusvàlids, Ple 30/06/2022

Moció transaccional relativa a la neteja de posidonia morta a les platges, Ple 30/06/2022

Proposició relativa a instar al Govern IB millorar la rececpció de senyal de televisió, modificada, Ple 30/06/2022

Moció transaccional relativa al servei recollida de residus Formentera, Ple 29/07/2022

Moció transaccional relativa a instar al Govern IB creació unitat d'hospitalització a domicili de l'Hospital, augmentar prestacions sanitàries i garantir una sanitat pública universal i de qualitat ciutadans, Ple 29/07/2022

Moció transaccional relativa a passarel·les, rafals del litoral i instal·lació pèrgoles fotovoltaiques, Ple 26/08/2022

Moció transaccional relativa a la bonificació de les matrícules de les Escoletes, Ple 26/07/2022

Mocio transaccional relativa a bonificació bitllet d'autobús al 100% per a residents Formentera, Ple 26/07/2022

Proposició relativa il·luminació passos de vianants, Ple 30/09/2022

Moció transaccional relativa a instar al Govern IB modificar redacció Reglament General Costes després aprovació RD668-2022 i altres mesures relacionades, Ple 27/10/2022

Proposició relativa a Senador propi per Formentera a la Cambra alta, Ple 27/10/2022

Moció transaccional relativa a l'Observatòri Astronòmic de Formentera, Ple 25/11/2022

Moció transaccional relativa a la creació Unitat Bàsica de Salut (UBS) ubicada a la Mola, Ple 25/11/2022

Proposició relativa a la partida als pressupostos per la millora de carreteres, Ple 25/11/2022

Proposta conjunta relativa modificació Reglament usos lingüístics del CIF per incloure al una referència clara a EAIB, Ple 20/12/2022

Proposta conjunta relativa a la millora de l'emisari de la depuradora de Formentera, Ple 20/12/2022

Proposició relativa a la millora i ampliació freqüències transport públic, Ple 27/01/2023

Proposició modificada relativa a campanya processionària, Ple 24/02/2023