• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència El ple aprova el Pla Insular de Patrimoni 2020-2021, que inclou accions al voltant de la memòria històrica i del patrimoni immaterial

El ple aprova el Pla Insular de Patrimoni 2020-2021, que inclou accions al voltant de la memòria històrica i del patrimoni immaterial

foto-2020-ple-generEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de gener en què s’ha aprovat per unanimitat el Pla Insular de Patrimoni 2020-2021, que inclou línies d’actuació i accions per a la gestió del patrimoni material i immaterial de Formentera.

Aquest pla, com ha destacat la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, “és el full de ruta que marcarà les accions de present i futur del patrimoni de l’illa”. “Podem dir que és un pla continuista, perquè inclou tot d’accions de l’anterior pla que no es van poder realitzar; realista perquè s’han prioritzat iniciatives i accions que es consideren factibles; i és innovador perquè posa com a figura central i protagonista as Campament (declarat BIC l’any 2013) i també perquè preveu accions al voltant del patrimoni cultural immaterial, com la creació del Consell Assessor en matèria de patrimoni immaterial i la declaració BIC de les mostres de ball tradicional i el cant redoblat”.

La creació d’aquest consell assessor i el seu reglament de funcionament també ha estat aprovada pel ple. A més, la consellera ha destacat que el pla inclou la redacció del Pla Especial de Protecció del lloc històric de ses Salines; igualment ha sol·licitat la col·laboració d’altres administracions i entitats per portar-lo a terme i finalment ha agraït la feina de l’equip de l’àrea de patrimoni.

A més, el ple ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició una proposta defensada per la consellera d’Educació, Susana Labrador, en la qual “es rebutja la imposició de models o mesures educatives que contradiguin el dret fonamental dels i les alumnes a rebre una formació integral basada en els principis i valors democràtics, com la igualtat, la tolerància i el respecte a la diversitat”. En la proposta, es manifesta el suport del Consell a l’autonomia de centres i es dóna suport a les activitats complementàries que amb criteris educatius es realitzen als centres. Per aquest motiu, s’insta al Govern balear impedir qualsevol intromissió als centres educatius que es vulgui fer amb usos partidistes i que continuï tramitant la nova Llei d’educació; a més, insta al Consell de Formentera a seguir programant activitats pels centres educatius que fomentin els valors de la igualtat i la convivència i valorin la diversitat com a riquesa”.

Millores a la xarxa de sanejament
Per altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat instar a la conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern balear que “agilitzi la tramitació de les autoritzacions ambientals necessàries per a l’execució de les obres previstes al ‘Projecte de substitució i millora de la xarxa de sanejament general de Formentera’. En la proposta, presentada pel conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, s’insta a l’Agencia Balear de l’Aigua i la Qualitat ambiental que agilitzi la licitació del concurs públic per a l’execució de les obres, “perquè puguin executar-se al més aviat possible, i que faci una auditoria exhaustiva de la xarxa en alta per determinar quins són els punts més febles de la xarxa”, així com que “realitzi les accions preventives de millora de la xarxa per evitar nous vessaments d’aigües residuals”.

A més, el ple ha aprovat per unanimitat dues proposicions transaccionades presentades pel grup de Sa Unió. En una d’elles, s’insta a què realitzi les accions necessàries per mantenir de manera adequada i solucionar els problemes existents als mòduls de les aules prefabricades a l’escola de Sant Ferran i si fos necessari a substituir-los; i en altra proposició s’ha aprovat l’adhesió del Consell al programa de gestió Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears (Melib) impulsat pel Govern balear.

Compareixença del conseller Antonio J. Sanz
Per finalitzar el ple, el conseller de Medi Ambient i Serveis d’Inspecció, Antoni J. Sanz, ha obert el torn de compareixences dels consellers de l’equip de govern d’aquest any. Sanz ha fet un repàs a la feina feta els primers set mesos de mandat; en primer lloc pel servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), on, ha explicat el conseller, s’ha augmentat la plantilla, s’ha creat un borsí d’inspectors d’ITV, s’ha regularitzat el servei i el temps d’espera per als usuaris i s’ha planificat una renovació de les instal·lacions de l’estació per tal d’adequar les mateixes als nous temps i requisits tecnològics.

Pel que fa a l’àrea de Medi Ambient, en primer lloc, el conseller ha fet referència a la subestació i turbina de Ca Marí, ha relatat les reunions mantingudes amb els veïns, la conselleria de Medi Ambient del Govern, les mesures impulsades per a donar una solució en aquesta legislatura i en aquest sentit s’ha referit al ‘tercer cable’ que es troba en procés i que permetrà realitzar la substitució d’aquesta turbina.

Respecte a la gestió de residus, Sanz ha avançat que en els últims mesos “s’ha treballat de forma intensa en la redacció dels nous plecs per a la nova contracta de recollida de residus, per tal que cobreixin les demandes actuals i futures en matèria de residus de l’illa”. “No es tracta, només, de reciclar; es tracta que la cultura de reutilització arreli a Formentera”, ha assegurat.

També, el conseller ha recordat que des de la conselleria de Medi Ambient s’ha promogut la proposta del Consell Lliure de Plàstics d’un sol ús, que actualment es troba en procés de licitació; a més ha destacat la posada en marxa d’un servei de reutilització de palets a la deixalleria, ha subratllat els resultats de recollida de la fracció orgànica així com l’increment i el reforç de serveis de recollida i els projectes finançats a través del Save Posidonia Project. Finalment, el conseller ha recordat els avenços fets en la regulació de l’estany des Peix, ha informat de les últimes reunions per millorar la xarxa de sanejament de l’illa i ha recordat la recent declaració d’emergència climàtica aprovada pel Consell.

31 de gener de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1