• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda El Consell de Formentera destinarà 200.000€ del seu superàvit per impulsar més accions de Benestar Social per ajudar els més vulnerables

El Consell de Formentera destinarà 200.000€ del seu superàvit per impulsar més accions de Benestar Social per ajudar els més vulnerables

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Hisenda, informa que la institució destinarà el 20% del seu superàvit dels comptes de 2019, és a dir 200.000 euros, com a partida extra per ajudar a les persones que es troben en una situació més vulnerable, arran la crisi produïda pels efectes de la pandèmia del Covid-19.

“Actualment estam en procés de liquidació del pressupost del 2019 i esperam comptar amb un romanent d’1 milió d’euros”, segons ha explicat el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell. “En aplicació de l’article 20 del decret d’alarma 11-2020, que habilita les entitats locals a alliberar un 20% del seu superàvit, el Consell de Formentera podrà destinar aquest 20% del nostre superàvit, és a dir uns 200.000 €, a fer més accions adreçades a les persones i a la protecció dels col·lectius més vulnerables”.

D’altra banda, Bartomeu Escandell ha recordat que el Consell de Formentera ja ha aprovat “la pròrroga del cobrament de totes les taxes i impostos locals com a primera mesura econòmica urgent per pal·liar els efectes d’aquesta crisi, tant entre els ciutadans, com entre l’empresariat de l’illa”.

A més, el responsable d’Hisenda ha declarat que “mentre duri l’estat d’alarma, no emetrem cap rebut dels serveis que romanen tancats al públic, com per exemple Centre de Dia, Poliesportiu, Escoletes i Escola de Música, entre d’altres. Així mateix es compensarà als usuaris que han pagat l’anualitat completa o que han avançat el pagament”.

En darrer lloc, el conseller Bartomeu Escandell ha destacat que “la situació actual és volàtil i canviant, i el Consell després d’haver tret aquest primer paquet de mesures econòmiques, ha d’anar implementant aquelles mesures més concretes i específiques perquè arribin als sectors i a les persones, derivades de les noves necessitats i escenaris que vagin sortint”.

L’objectiu final és “mitigar l’impacte econòmic derivat d’aquesta crisi sanitària entre els formenterers i formentereres així com entre el sector turístic i empresarial. Per tal de dur-les endavant és necessari seguir mantenint el contacte i escoltant els diferents agents econòmics i socials perquè les mesures del Consell siguin més eficients i adequades a la singularitat de Formentera”, segons ha conclòs.


3 d’abril de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio