• Català
  • Castellano
  • English
Espais visitables Patrimoni arqueològic Ca na Costa

Ca na Costa (sepulcre megalític)

Jaciment funerari que consta d'una cambra central circular delimitada amb grans lloses verticals, rodejades per tres cercles concèntrics d'empedrats i vint-i-dos de radials, a més d'un corredor que condueix al centre de la construcció. Descobert el 1974, l'excavació posterior va posar de manifest les restes de vuit individus, quinze botons d'os triangulars i piramidals, fragments de sílex i algunes mostres de ceràmica incisa, materials dipositats al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, en seu a Eivissa. Les datacions de carboni 14 practicades als materials situen el jaciment entorn del 2000 aC, fet que el converteix en el megàlit més antic de les Illes Balears. Va tenir un ús perllongat, d'uns 400 anys, fins aproximadament el 1600 aC. Es declara bé d'interès cultural, en la tipologia de jaciment arqueològic, l'any 1994.

Com arribar-hi:
Ca na Costa (mapa)

Ca na Costa Ca na Costa Ca na Costa

 

Visita virtual

Fotografies i model 3D

Projecte de digitalització de jaciments arqueològics en col·laboració amb el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (www.maef.eu).

Fotografia i tour virtual a càrrec de Simon Sadek – https://www.360virtualtour.co