• Català
  • Castellano
  • English

Centre de descontaminació de vehicles (CAT)

centre_catCentre de descontaminació de vehicles (CAT)

Campanya voluntària de retirada de vehicles abandonats en terrenys privats.

El 9 de desembre de 2011 es va inaugurar el centre de descontaminació de vehicles de Formentera, que ve a cobrir una important manca de l'illa quant a la tramitació de baixa de vehicles al final de la seua vida útil.

Aquest centre és una realitat gràcies a l'impuls del Consell Insular de Formentera, mitjançant les ajudes estatals del Pla E i possibilitarà que els vehicles puguin descontaminar-se així com tramitar la baixa a Formentera, sense necessitat de desplaçar-los a Eivissa.

Aquesta nova campanya es durà a terme amb la col·laboració de l'entitat concessionària de l'explotació, Ca Na Negreta, i està enfocada a cotxes, motocicletes i ciclomotors abandonats en propietat privada.

L'objecte d'aquesta campanya no és un altre que contribuir a la millora del paisatge i el medi ambient de Formentera, ja que la retirada d'aquests vehicles contribuirà a minimitzar l'impacte visual generat pel seu abandó així com a la disminució del risc de contaminació del sòl.

El període per la formular la sol·licitud de retirada s'inicia l'1 de febrer i finalitza el 29 de febrer de 2012.

Es plantegen diferents casos:

a) El titular del terreny i del vehicle coincideixen.

Haurà de sol·licitar mitjançant petició formal, incloent document que acrediti la titularitat del terreny (escriptura compulsada, últim rebut de l'IBI, taxa de residus, etc.), així com una autorització expressa per accedir al lloc on el vehicle està abandonat.Clicau aquí per descarregar el formulari si és el vostre  cas.

b) El titular del vehicle no és el titular del terreny.

Presentar reclamació formal de retirada del vehicle, incloent les dades del mateix i preferiblement autorització del propietari del terreny, que haurà d'adjuntar document que acrediti la titularitat del terreny (escriptura compulsada, últim rebut de l'IBI, taxa de residus, etc.).Clicau  aquí per descarregar el formulari si és el vostre  cas.

c) El titular del terreny no és el titular del vehicle.

Haurà de presentar la sol·licitud de retirada del vehicle, juntament amb algun document que acrediti la titularitat del terreny (escriptura compulsada, últim rebut de l'IBI, taxa de residus, etc.) En cas que sigui possible haurà de presentar còpia de la documentació, així com una autorització expressa del titular del vehicle si disposa d'ella.

En cas que no pugui contactar amb el titular del vehicle se seguirà la tramitació que desenvolupa l'ordenança, la qual cosa requerirà un temps major en la seua retirada i est dependrà de cada cas. Clicau  aquí per descarregar el formulari si és el vostre cas.

Atès que podem trobar-nos diferents casuístiques, per acollir-se a la campanya en primer lloc cal trucar per telèfon a Ca Na Negreta 971.31.69.33, qui indicarà com és la documentació necessària que cal aportar i  els passos a seguir.

en el cas c) el titular del terreny no és el titular del vehiculo “ haurà d'acudir a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà)

S'informa que una vegada finalitzat el termini per sol·licitar la retirada voluntària de forma gratuïta, es procedirà a aixecar actes d'aquells vehicles abandonats en propietat privada, amb la corresponent sanció administrativa sobre la base de l'ordenança reguladora de la retirada de vehicles, publicada en el BOIB núm. 165, de 13 de novembre de 2010.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Telèfon de contacte de la campanya.

Ca Na Negreta: 971.31.69.33 att. Susana.


.