• Català
  • Castellano
  • English
Premis Concurs de Fotografia Beni Trutmann

Concurs de Fotografia Beni Trutmann

Beni TrutmannL’àrea de Cultura del Consell Insular de Formentera convoca el Concurs de Fotografia Beni Trutmann amb l'objectiu d’adquirir un compromís amb la natura i la defensa del medi ambient. Amb aquest concurs anual de fotografia que porta el seu nom, el Consell Insular de Formentera, en vol mantenir viva la memòria. Les persones que decideixin presentar-se a aquest concurs tenen davant seu el repte d’apropar-se a la feina i l’exemple que Beni Trutmann deixà a les futures generacions.

Biografia:
Karl Werner Thomas Trutmann, conegut per tothom amb el nom de Beni, va néixer el 26 de novembre de 1935 a Locarno, Suïssa. Cursà estudis superiors a l’Escola d’Arts de Zuric, on es revelà la seva afició per la fotografia. Amb 22 anys viatjà a París per treballar com a ajudant del fotògraf Harry Meerson, i dos anys més tard s’independitzarà com a fotògraf professional. Visità Formentera el 1958, on descobrí una de les passions de la seua vida.
Podem dividir-ne la trajectòria professional en dos períodes: l’època publicitària, que va del 1965 al 1984, i l’època de maduresa i humanisme, compresa entre el 1985 i el 1995.

Beni Trutmann i Formentera:

Bojament enamorat d’aquesta illa, de la qual se sent ciutadà, no deixà de fotografiar-la durant 44 anys deixant un llegat de més de 30.000 fotografies. Per a ell era important  preservar el patrimoni cultural per a les generacions futures, li preocupaven les transformacions urbanes, i per això posà el seu talent al servei de l’associació ecologista GOB. Els seus treballs fotogràfics recolzaren l’exposició “Bellesa i destrucció d’una illa” organitzada a Formentera.
Karl Werner morí a la casa que tenia a la Mola el 28 d’abril de 2002.


Bases de la convocatòria:
1.- El tema del concurs és la natura de Formentera en tots els seus àmbits: paisatge, fauna, vegetació, relació home-natura, etc.
2.- Les fotografies han de ser inèdites i no podran haver set premiades en cap altre concurs.
3.- Existeixen dues categories:
- Fotografia Blanc i negre (analògica o digital)  
- Fotografia Color (analògica o digital)
4.- La imatge fotogràfica serà en color o blanc i negre sobre paper i sense muntar, la mida tendrà un mínim de 20cm d’ample i un màxim de 40cm de llarg, els formats seran; quadrat, digital, clàssic i panoràmic. Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres fotos.
5.- En la categoria de fotografia digital es permet modificar valors tonals, saturació, lluentor, contrast, nivells i corbes, però no s'admetrà cap altre tipus de manipulació.
6.- Les fotografies es podran presentar en el Consell Insular de Formentera, acompanyades d’un sobre en blanc on a l’interior hi figuri el nom i llinatges de l’autor, direcció, correu electrònic i un telèfon de contacte, Aquest sobre només serà obert en el cas de concursants premiats. L’anonimat estarà assegurat per un número d’ordre d’inscripció que se li donarà a la persona concursant amb el registre, d’aquesta manera, el sobre en blanc, el dors de les fotos i el rebut tendran el mateix número perquè l’autor pugui recuperar les fotografies.
7.- Els dos sobres també es podran presentar per correu certificat a Consell Insular de Formentera, Plaça de la Constitució,1, 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera. En aquest cas el sobre amb les dades del concursant hauran de dur una plica que permeti la identificació del concursant.
8.- S'estableixen els següents premis:     
- 1r premi de cada categoria: 500 €     
- 2n premi de cada categoria: 300 €
- 3r premi de cada categoria: 200 €      
9 El jurat estarà format per les següents persones: Un representant del GOB de Formentera. Un representant de l’Obra Cultural Balear de Formentera. Tres persones de reconeguda experiència en les arts visuals sota la presència de la consellera de Cultura del Consell Insular de Formentera, com a presidenta i que no tendrà veu ni vot.
10.- El jurat es reunirà durant el mes d’abril. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic.
11.- El lliurament dels premis serà el 28 d'abril, retent, d'aquesta manera, homenatge al fotògraf que ens deixà vuit anys enrere.
12.- El premi pot ser declarat desert si el jurat considera que cap de les obres no té prou qualitat. Així mateix, el jurat es reserva el dret d'aplicar l'ex aequo.
13.- Les obres premiades quedaran en poder del Consell Insular de Formentera que les podrà utilitzar en qualsevol de les formes gràfiques que cregui oportunes (pòsters, cartells, Internet, etc.)
14.- El Consell Insular de Formentera es reserva el dret exclusiu d'exposar una selecció de les obres dels participants. Les fotografies s’exposaran a la Sala Municipal d’Exposicions en el mes de maig.
15.- Les fotografies exposades es retornaran muntades i totes les obres es podran passar a recollir al Consell Insular de Formentera, si no són recollides per l’autor/a seran considerades abandonades, i el Consell Insular de Formentera en podrà fer un ús no lucratiu.

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera