• Català
  • Castellano
  • English
Objectius

Participació ciutadana

Quins són els objectius de l’àrea?

- La millora dels actuals i la creació de nous canals de comunicació entre el Consell i els ciutadans i ciutadanes, per tal de garantir-ne l’accés a la més àmplia informació sobre les activitats, obres i serveis del Consell Insular de Formentera.
- La millora dels òrgans, canals, tècniques i metodologies de participació existents a Formentera per tal de fer-los més inclusius, eficaços, coordinats i eficients.
- El foment de la participació de la ciutadania formenterera en la gestió dels afers públics de la nostra illa.
- La promoció de la governança i la corresponsabilitat.
- El reforç de la presència de la xarxa associativa en els espais de Participació.
- La inclusió de la diversitat de l’illa de Formentera en les seues instàncies participatives.
- El reforç del teixit associatiu mitjançant una política de suport a les entitats.
- La posada a disposició del moviment ciutadà de la infraestructura necessària per al seu desenvolupament, dissenyant i executant un Casal d’Entitats: equipament cívic adequat a la dinàmica de l’associacionisme local i a les possibilitats de Formentera.
- La millora de la qualitat d’atenció als ciutadans i les ciutadanes entenent el Servei d’Atenció a la Ciutadania com un element més decomunicació i d’informació.
- El potenciament i l’ús de les noves tecnologies per tal de crear nous mecanismes de participació que complementin els existents.

En definitiva, es tracta de fomentar el creixement de la participació ciutadana, com a aprofundiment de la democràcia representativa i com a afegit de qualitat en la gestió de les polítiques públiques.

Ens trobareu a:
Carrer de l'Arxiduc Lluís Salvador, 2
07860 Sant Francesc
Tel. 971.32.10.87
participacio@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1