• Català
  • Castellano
  • English
Informació Obres Tercer Cable

Informació sobre les obres del tercer cable elèctric

Obres d'interconnexió elèctrica entre Eivissa i Formentera

Regulacions de trànsit en les carreteres PM-820 i des Ca Marí

Continuen els treballs de configuració en càmeres d'entroncament i comencen els d'estesa de fibra òptica entre els PK 6,7 i 10,3 de la
carretera PM-820 i en els primers 800 metres de la carretera des Ca Marí.

Aquests treballs implicaran:

• Afeccions puntuals al carril bici de la carretera PM-820 en el tram indicat en sentit a Sant Francesc, que no afectaran la calçada.
• Afeccions puntuals al voral des Ca Marí en els seus primers 800 metres en sentit a Migjorn.

Microcomunicacion tendido PM820