• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Reglament de s'Estany des peix

Reglament de s'Estany des peix

Projecte del reglament de s'Estany des peix

Memòria d'impacte normatiu

Proposta al Ple de l'aprovació del reglament de s'Estany des peix

Annexes reglament (Sol·licituds)

Plànnol elecció ubicació fondeig

Suggeriments formes d'acreditar

Anunci aprovació inicial assignació amarratges

Diligència secretari

Anunci actuacions intermèdies de cara a l’aprovació definitiva del reglament pel qual es regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratges a S’Estany des Peix, de l’illa de Formentera (a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera)

Anunci d'aprovació del llistat provisional de valoració de sol·licituds d’amarratge a les instal·lacions de s’Estany des Peix una vegada valorades les al·legacions i autorització transitòria a les embarcacions corresponents per utilitzar els punts d’amarratge del Consell, com a actuacions intermèdies (26/04/2023)

Anunci de la contestació als recursos de reposició presentats a l'acord "aprovació de informe de valoració de sol·licituds d'amarratge a les instal·lacions de s'Estany des Peix una vegada valorades les al·legacions i autorització i autorització transitòria a les embarcacions corresponents per utilitzar els punts d'amarratge del Consell" (31/05/2023)

Anunci proposta de constestació als recursos de reposició presentats a l'acord "aprovació de l'informe de valoració de sol·licituds d'amarratges a les instal·lacions de s'Estany des Peix una vegada valorades les al·legacions i autorització transitòria a les embarcacions corresponents per utilitzar els punts d'amarratge del Consell" (29/11/2023)

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix