• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera posa en marxa 'Som clau', una campanya per promoure la transmissió cultural

El Consell de Formentera, a través del Servei d'Assessorament Lingüístic, i amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, ha presentat avui una nova campanya per posar en valor la transmissió cultural i lingüística.

Amb el nom "Som clau. I tota una illa per transmetre" la campanya realitzada a través de les xarxes socials i els opis dels nuclis de l'illa presenta qüestions sobre el nostre patrimoni arquitectònic, els ormejos de pesca, els ingredients del flaó o els noms de lloc.

Tal com ha assenyalat la consellera de Patrimoni Cultural i Política Lingüística, Raquel Guasch Ferrer, "volem amb aquesta campanya mostrar la importància de transmetre la llengua, la història de l'illa empremtada a la seua toponímia, el coneixement dels ormejos de pesca o, sense anar més lluny, saber distingir entre un aljub i una cisterna tradicionals. Del que es tracta, a més de donar aquests coneixements, és de posar-los en el seu just valor i mostrar que si com a societat no sabem transmetre'ls, ja sigui entre generacions o a nouvinguts, els perdem".

En aquest sentit, la consellera també ha explicat que l'eslògan de la campanya expressa la importància i el compromís amb la mateixa societat de Formentera "que tenim cadascú de nosaltres. No tan sols les administracions hi hem de treballar més encara, sinó també cadascú de nosaltres podem i hem de transmetre aquesta memòria col·lectiva que també hem heretat. Amb el simple gest de parlar el nostre català amb qui l'està aprenent i encara no el parla, d'explicar i usar bé els nostres noms de lloc, ja estam transmetent i continuant tot allò que també aprenguérem en el seu dia, i que ens vertebra com a societat".

Cada divendres es publicarà a les xarxes un dubte que serà resolt a través d'un vídeo el següent dilluns. En cada un dels vídeos, els seus protagonistes, a més d'explicar i resoldre la qüestió plantejada, narren també la seva experiència de com aprengueren el que saben. Aquesta primera remesa consta de cinc propostes i cinc solucions, que es plantejaran a partir d'avui i al llarg del mes de novembre.

28 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació

Consell de Formentera

cartell 2022x som clau

VÍDEO 1

video 2022xi som clau 1

-----------

cartell 2022xi com es diu

VÍDEO 2

video 2022xi com es diu

-----------

cartell 2022xi som clau 3

VÍDEO 3

foto 2022xi som clau 3

----------

foto 2022xi som clau 4 Q

VÍDEO 4

foto 2022xi som clau 4 R

----------

foto 2022xii som clau 5 Q

VÍDEO 5

foto 2022xii som clau 5 R