• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Enllaç sol·licitud de convocatòria

Instruccions a seguir per fer un arxiu apilat PDF amb la documenteació

Nomenament tribunals qualificadors

Convocatòria per accedir a expedient (18/10/2023)

Convocatòria revisió concurs mèrits personal funcionari (20/10/2023)

Acta d'aprovació de les directrius d'interpretació de les bases del procés extraordinari d'estrabilització

 

codI

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

ACTA

ACTA

Acta

 RESOLUCIÓ

CONAG01

Lletrats    (17/02/2023)

Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023  (04/09/2023)
19/12/2023
 3/2023 18/01/2024 Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAG02

 Adminitratiu/va (20/02/2023)  Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23) 1/2023 (26/09/2023)  2/2023 05/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAG03

 Aux. Admin (17/02/2023)  Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1-2-3/2023 (13/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAG04

 Notificador/a (17/02/2023)

 Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23) 1/2023  (22/08/2023)  2/2023 04/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE01

 Arquitecte/a (17/02/2023)  Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (04/09/2023)
19/12/2023 
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE02

 Tec. Patrimoni (24/02/2023)
 Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (13/09/2023)
19/12/2023
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE03

 Tècnic/a M.A. (17/02/2023)  Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (04/09/2023)
19/12/2023 
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE04

 Tècnic/a N.L. (20/02/2023)
 Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (04/09/2023)
19/12/2023
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE05

Tèc.Immig.A1 (20/02/2023)
 Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (13/09/2023)
19/12/2023
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE06

Veterinari/a (20/02/2023)
 Autobaremació (22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (04/09/2023)
19/12/2023 
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE07

   AODL   (17/02/2023)  Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE08

 Arquitec. Tèc. (20/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE09

 Educa. Social (24/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE10

 Engin. Tèc. (17/02/2023)  Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)

1-2/2023  (26/09/2023)

2/2023 04/1272023
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE11

 Fisioterapeuta (17/02/2023)  Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE12

 Infermer/a (17/02/2023)  Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE13

 Tèc. Cultura (27/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 07/12/2023
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE14

Tèc. Joventud (24/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE15

Tèc. Pre. Com. (20/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE16

Tèc.Immig.A2  (24/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE17

Tèc. In. Laboral (24/02/2023)  Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE18

Tècnic/a. RRLL (24/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE19

Treballa. Social (24/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/09/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE20

 Bomber  (20/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)      1/2023 (26/09/2023) 2/2023 05/12/2023
   Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE21

Mec. Sup. ITV (20/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

    1/2023 (26/09/2023) 2023/3727 (19/10/2023)

 

 2/2023 (02/11/23)
(27/12/2023)
 Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE22

 Tèc. Aux. So (20/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23) 1/2023  (22/08/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE23

Treballa. Fami. (20/02/2023)  Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/08/2023)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

CONAE24

 Bidell/a   (20/02/2023)
 Autobaremació 22/05/2023)  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 (22/08/2022)  2/2023 01/12/2023    Proposta adjudicació (08/02/2024)

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE