• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Enllaç sol·licitud de convocatòria

Instruccions a seguir per fer un arxiu apilat PDF amb la documenteació

Nomenament tribunals qualificadors

Convocatòria revisió concurs mèrits personal laboral (20/10/2023)

Acta d'aprovació de les directrius d'interpretació de les bases del procés extraordinari d'estrabilització

Decret de Presidència d'esmena d'error material al llistat definitiu i proposta de nomenament (07/02/2024)

 

codI

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

ACTA

ACTA

RESOLUCIÓ

Acta

CONla01

Prof.música&dança (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació (31/01/2024)  

CONla02

Prof.ensenyament (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla03

Tèc.informàtic (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla04

Coor. cent.poliesportiu   (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

 1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)
 
 

CONla05

Coor.platges  (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

 1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023

Proposta adjudicació  (31/01/2024)

Esmena (07/02/2024)

 

CONla06

    Cuiner/a    (08/03/2023)
 Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

 1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)
 
 

CONla07

Dir.centre temps ll. Casal Joves  (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

 1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla08

  Edu.infantil  (08/03/2023)
 Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

1/2023 29/09/2023

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)
 
 

CONla09

Aux.biblioteca (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

 1/2023 (29/09/2023)

 2/2023 13/12/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla10

Aux.informador/a (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

  1/2023      26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)
 
 

CONla11

Aux.informàtic (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla12

Conductor/a C.Dia (09/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (07/02/2024)  

CONla13

Monitor/a lleure (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

  1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla14

Monitor/a e.estiu (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

  1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  

CONla15

Monitor/a esports (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla16

Ofi.2ona(niv.14) (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)
 
 

CONla17

Ofi.2ona(niv.16) (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla18

Prof.música taller (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla19

Prof.pintura   (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2023)  

CONla20

Socorrista estiu (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)

   1/2023 26/09/2023

 2/2023 29/11/2023 Proposta adjudicació  

CONla21

Netejador/a   (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23) 1/2023 12/09/2023  2/2023 17/11/2023 Proposta adjudicació (29/01/2024)  

CONla22

Operar. cinema (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 12/09/2023  2/2023 17/11/2023 Proposta adjudicació (29/01/2024)  

CONla23

Operar. canera (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 12/09/2023  2/2023 17/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla24

Operar. cementiri (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 12/09/2023 2/2023 05/12/2023
Proposta adjudicació  (31/01/2024)
 
 

CONla25

Operar. escorxador (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 12/09/2023 2/2023 05/12/2023
Proposta adjudicació  (31/01/2024)  

CONla26

Operar. polivalent (08/03/2023)  Autobaremació 22/05/2023  Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 12/09/2023  2/2023 17/11/2023 Proposta adjudicació  (31/01/2024)
 
 

CONla27

Zelador instal·lac.culturals (08/03/2023) Autobaremació 22/05/2023   Documentació requerida (05/07/23)  1/2023 12/09/2023  2/2023 17/11/2023 Proposta adjudicació (07/02/2024)
 

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE