• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/182 (Exp. electrònic 2019/5925)
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/196 (Exp. electrònic 2019/6295)
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/135 (Exp. electrònic 2019/3476)
4 Aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall de la unitat d'actuació anomenada U.A. EPJ 06, emplaçada en el nucli urbà des Pujols
5 Acord del Ple en sessió celebrada el 29 de juliol de 2022 d'aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall cal Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, amb la finalitat de reordenar volumètricament la parcel·la amb referència cadas
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/188 (Exp. electrònic 2019/6062)
7 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/183 (Exp. electrònic 2019/5932)
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/169 (Exp. electrònic 2019/5324)
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/165 (Exp. electrònic 2019/5177)
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/174 (Exp. electrònic 2019/5668)

Pàgina 1 de 18

Inici
Anterior
1

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1