• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/189 (Exp. electrònic 2019/6063)
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/58
3 Informació pública del projecte d’urbanització del viari inclòs a les unitats d'actuació emplaçades al nucli urbà des Pujols, anomenades EPJ-12, EPJ-13 I EPJ-14, i la zona verda EL-P inclosa a UA EPJ-13, nucli des Pujols, TM Formentera
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/127
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/396
6 Acords adoptats pel Ple del CIF d’incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys destinats a sistemes generals – vials, amb propietaris afectats per les obres d’execució d’urbanització i adequació de vials, UA SRQ-01
7 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/81
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/133
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9647
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9137

Pàgina 1 de 21

Inici
Anterior
1

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE