• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm, declaració d'interès general2018/4
2 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2014/316
3 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2019/7
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2007/283
5 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 2019 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel.lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran
6 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei
7 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran
8 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5
10 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera

Pàgina 1 de 12

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1