• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5
22 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
23 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers
24 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04
25 Anunci pla d'inspecció turística 2018
26 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554
28 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7
30 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9

Pàgina 3 de 13

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1