• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
41 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. llicències obres 2021/4
42 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/93
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/508
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/153
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/125
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/152
47 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/144
48 Publicació Acord de la C.G. en data 6 de maig de 2022 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall al Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, per reordenar volumètricament la parcel·la amb ref. cad. núm. 6054401CC6855N0001MF, TM Formentera.
49 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2022/2000 de declaració d’interès general
50 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

Pàgina 5 de 21

5

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE