• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
41 Acord del Ple en sessió celebrada el 29 de juliol de 2022 d'aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall cal Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, amb la finalitat de reordenar volumètricament la parcel·la amb referència cadas
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/188 (Exp. electrònic 2019/6062)
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/183 (Exp. electrònic 2019/5932)
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/169 (Exp. electrònic 2019/5324)
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/165 (Exp. electrònic 2019/5177)
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/174 (Exp. electrònic 2019/5668)
47 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic exp. electrònic 2021/7630 respecte de declaració d'interès general
48 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic expedient electrònic núm. 2017/9849 de declaració d’interès general
49 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. llicències obres 2021/4
50 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/93

Pàgina 5 de 22

5

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE