• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
51 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402
52 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249
55 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries
56 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03
57 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera
58 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462

Pàgina 6 de 11

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1