• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402
73 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02
74 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249
76 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries
77 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03
78 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485

Pàgina 8 de 13

8

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1