• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/82
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/31 (Exp. electrònic 2019/609)
73 Publicació d'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 28 de maig de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d’actuació UA SFR 04
74 Expedient d’obres a sòl rústic núm.llicències obres 2018/303
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/301 (Exp. electrònic núm. 2018/7876)
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/292 (exp. electrònic núm. 2018/7400)
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2018/264 (exp. electrònic núm. 2018/6195)
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/182 (exp. electrònic núm. 2018/2879)
79 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/599
80 Publicació BOIB Anunci de l'Acord de Ple n el sentit que no es permet cap increment d’ edificabilitat

Pàgina 8 de 21

8

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE