• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llibre de llicències 2015/315 (Exp. electrònic 2015/797)
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/6784
3 Publicació BOIB Expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2023/8558
4 Informació pública expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2023/9222 - 2020/2569 - 2020/3121 - 2020/5133 - 2020/2625
5 Publicació d’Acord de la JG del CIF d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall per l’eliminació de la reculada entre les parcel·les adjacents 25 i 26 de la Unitat d’actuació UA POL-01, emplaçades al polígon industrial de Can Teuet, TM Formentera
6 Informació pública d'expedient d’obres a sòl rústic núm. 2023/7351 (declaració d’interès general per electrificació)
7 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/189 (Exp. electrònic 2019/6063)
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/58
9 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del viari inclòs a les unitats d'actuació emplaçades al nucli urbà des Pujols, anomenades EPJ-12, EPJ-13 I EPJ-14, i la zona verda EL-P inclosa a UA EPJ-13, nucli des Pujols, TM Formentera
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/127

Page 1 of 21

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE