• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
11 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/189 (Exp. electrònic 2019/6063)
12 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/58
13 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del viari inclòs a les unitats d'actuació emplaçades al nucli urbà des Pujols, anomenades EPJ-12, EPJ-13 I EPJ-14, i la zona verda EL-P inclosa a UA EPJ-13, nucli des Pujols, TM Formentera
14 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/127
15 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/396
16 Obtenció terrenys destinats a vials, vinculats a l’execució d’obres d’urbanització i adequació de vials respecte de la unitat d’actuació anomenada UA SRQ-01, emplaçada al nucli de sa Roqueta, TM Formentera
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/81
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/133
19 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9647
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9137

Page 2 of 22

2

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE