• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
31 Publicació de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/208
32 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/228
33 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2022/2036, declaració d'interès general
34 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2021/7655 (Llibre de declaracions d’interès general núm. 2021/09)
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/195 (Exp. electrònic 2019/6294)
36 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació definitiva de projecte de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UA SFR 08, emplaçada al nucli urbà de sant Ferran de ses Roques, TM Formentera.
37 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/182 (Exp. electrònic 2019/5925)
38 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/196 (Exp. electrònic 2019/6295)
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/135 (Exp. electrònic 2019/3476)
40 Aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall de la unitat d'actuació anomenada U.A. EPJ 06, emplaçada en el nucli urbà des Pujols

Page 4 of 22

4

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE