• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
41 Acord del Ple en sessió celebrada el 29 de juliol de 2022 d'aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall cal Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, amb la finalitat de reordenar volumètricament la parcel·la amb referència cadas
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/188 (Exp. electrònic 2019/6062)
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/183 (Exp. electrònic 2019/5932)
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/169 (Exp. electrònic 2019/5324)
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/165 (Exp. electrònic 2019/5177)
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/174 (Exp. electrònic 2019/5668)
47 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic exp. electrònic 2021/7630 respecte de declaració d'interès general
48 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic expedient electrònic núm. 2017/9849 de declaració d’interès general
49 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. llicències obres 2021/4
50 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/93

Page 5 of 22

5

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE