• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
41 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298
44 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8
46 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols
47 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476
48 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2
49 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5
50 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09

Page 5 of 13

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1