• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
51 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11
52 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols
53 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283
56 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic.
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69
58 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera
59 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313

Page 6 of 13

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1