• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
61 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera
62 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera
63 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016
64 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08
65 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402
68 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02
69 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249

Page 7 of 13

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1