• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Conveni de col·laboració per establir les bases de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima per continuar l’elaboració de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera 523
2 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2018 1091
3 Aprovació definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 1234
4 Llista definitiva d'aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2018 1879
5 Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 2215
6 Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So 2232
7 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018 2722
8 Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2018 2885
9 Conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica de la necròpolis Tardoantiga del c/Metge Vicent Riera 2765
10 Resolució de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2017 2514