• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
   Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
11 Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 3689
12 Inici de les tramitacions per l'obtenció de les corresponents pre-reserves per l'entrada, circulació i estacionament en les vies públiques de l'illa de Formentera per l'any 2019 3733
13 Aprovació de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera així com d'aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora taxa 2019 4176
14 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2019 6434
15 Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 6424
16 Ampilació del termini d'exposició pública del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 6740
17 Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 7641
18 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 6992
19 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per l'accés i estacionament al Parc Natural de Ses Salines 6566
20 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la Plaça d'Europa des Pujols de Formentera 6584

Pàgina 2 de 4

2

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear