• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
11 Informació pública de l’estudi de viabilitat del contracte del servei públic de transport col·lectiu de viatgers de l’illa de Formentera 2638
12 Actualització del projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera a l’illa de Formentera 2844
13 Anunci de la publicació de concessions de subvencions per a la compra de bicicletes urbanes convencionals i electrificades, bicicletes elèctriques o kits d'electrificació per a l'any 2022. 3197
14 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2023 5080
15 Resolución del D.G. de Movilidad y Transporte Terrestre por la que se convocan pruebas para la obtención o renovación del certificado de capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 3351
16 Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d’electrificació de bicicletes, per a l’any 2022 4026
17 Modificació del Pla Estratègic de subvencions del Consell Insular de Formentera per al 2022 i primer semestre de 2023, per a incloure la bonificació dels abonaments i títols de transport de bus 4083
18 Modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l’illa de Formentera 4387
19 Resolució restricció horària circulació Av. Miramar i C. Punta Prima des Pujols 5086
20 Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera 4893

Page 2 of 9

2

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear