• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
21 Aprovació del sostre de vehicles i del període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2022 segons la Llei i 7/2019, de 8 de febrer 3177
22 Aprovació del Ple del Consell Insular de Formentera amb data 28 de gener de 2022, d’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques 3133
23 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme pels anys 2022 i 2023 a l’illa de Formentera 3860
24 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2022 6385
25 Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de bicicletes urbanes, convencionals o elèctriques, per a l’any 2021 3717
26 Certificat de l'acord adoptat a la Comissió de Govern relatiu a l'aprovació definitiva del projecte del servei de transport públic regular de viatgers per carretera 3773
27 Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera 4009
28 Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per l’any 2021 5376
29 Resolució restricció horària circulació Av. Miramar i C. Punta Prima a es Pujols 5038
30 Inici de les tramitacions per a l’obtenció de les acreditacions corresponents a l’autorització per a l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera, tot de conformitat amb la llei 7/2019, de 8 de febrer 5009

Page 3 of 8

3

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear