• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
21 Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera 5384
22 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l’illa de Formentera 4840
23 Regulació de l’accés de vehicles a la finca sa tanca d’allà dins (Formentera), del 15 de maig al 15 d’octubre de 2022 5375
24 Elevació a definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina 5561
25 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina 5642
26 Decret de presidència relatiu a les acreditacions de Formentera eco 2022 5859
27 Aprovació del sostre de vehicles i del període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2022 segons la Llei i 7/2019, de 8 de febrer 5317
28 Aprovació del Ple del Consell Insular de Formentera amb data 28 de gener de 2022, d’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques 5310
29 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme pels anys 2022 i 2023 a l’illa de Formentera 6185
30 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2022 9115

Page 3 of 9

3

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear