• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
51 Establiment i exacció de la taxa fiscal per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística 14539
52 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2020 i 2021 a l’illa de Formentera 15450
53 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor 2020 17015
54 Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera 16501
55 Regulació d'accés de vehicles a la finca de Sa Tanca D'allà Dins (Formentera), per l'any 2019 16964
56 Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 16664
57 Inici de les tramitacions per l'obtenció de les corresponents pre-reserves per l'entrada, circulació i estacionament en les vies públiques de l'illa de Formentera per l'any 2019 16515
58 Aprovació de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera així com d'aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora taxa 2019 16901
59 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2019 18776
60 Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 18942

Page 6 of 8

6

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear