• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 23
2 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 29
3 Conveni Cooperativa del Camp 2020 66
4 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 1320
5 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 1317
6 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 1387
7 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 1476
8 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 2417
9 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 2527
10 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 3258

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1