• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 389
2 Períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2022-2023 a l'illa de Formentera 1868
3 Concessió d'una subvenció directa a societats federades de caçadors de La Mola 2638
4 Autorització excepcional per al control d'espècies i protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera 2378
5 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 2682
6 Acord de l’aprovació de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2022 2928
7 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera 2022 2271
8 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de criadors de porc negre de Formentera i d’Eivissa per a l’exercici 2021 2803
9 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2021 2825
10 Concesión de una subvención nominativa a la Cofradía de Pescadores de Formentera para el ejercicio 2021 2995
11 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors de Porto Saler per a l’exercici 2021 2973
12 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 3147
13 I Concurs de dibuix la dona en el món rural amb motiu del Dia Internacional de la Dona en el Món Rural 3941
14 Concessió d’una subvenció nominativa al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera 4274
15 Addenda d’aprovació per l’ampliació de la partida pressupostària de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera, any 2021 4274
16 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2021/2022 a l’illa de Formentera 4370
17 Proposta d’autorització excepcional per al control d’espècies i protecció dels cultius de l’illa de formentera per part dels vedats de caça de Formentera 4228
18 BOIB Acord d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 4741
19 Certificat de l'acord de Ple relatiu a l'aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 4682
20 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius segons l’Annex I 5250
21 Autorització excepcional per a control d'espècies coloms salvatges (columba livia) a l'Hospital de Formentera els dies 15 i 16 de maig de 2021 5479
22 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2020 7048
23 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2020 6599
24 Pròrroga autorització excepcional per al control de població de Coloms salvatges (columba livia) a l’Hospital de Formentera 7122
25 Concessió de subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera per a l'exercici 2020 9834
26 Concessió de subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2020 9934
27 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2020/2021 a l’illa de Formentera 12317
28 Formalització de la cessió d’ús, temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera de la estació d’emmagatzematge i conservació de gra, propietat del CIF 12427
29 Formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 12449
30 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 12642
31 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 12646
32 Conveni Cooperativa del Camp 2020 12611
33 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 14020
34 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 13974
35 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 13300
36 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 13188
37 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 14504
38 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 13961
39 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 14691
40 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 16529
41 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials ques’estableixen per a la temporada 2018/2019 a l’illa de Formentera 18477
42 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 19443
43 Cens ramaders anuals 2017 19016
44 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 18754
45 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d'1 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un zona de veda per a la pesca recreativa a la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 19957
46 Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera 21273
47 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a latemporada 2017/2018 a l’illa de Formentera 21059
48 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 21768
49 Acord del Consell Insular de Formentera d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres 22587
50 Publicació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. Any 2015 23666
51 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança tinença animals a l’entorn humà 26614
52 Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 23902

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1