• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
31 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 9307
32 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017 8913
33 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius 9204
34 Bases programa de seguiment esportiu 2017 9261
35 Bases III concurs de fotografia esportiva 9227
36 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives 9076
37 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera" 9568
38 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016 10090
39 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera 10112
40 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 10029

Pàgina 4 de 5

4

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo