• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
2 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
3 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
4 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
6 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
7 Proposta de pagament de subvencions esportives
8 Bases programa de seguiment esportiu 2017
9 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
11 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
12 Bases III concurs de fotografia esportiva
13 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
14 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
15 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
16 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
17 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
18 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
19 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
20 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
21 Inscripció II Cursa de la Dona
22 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
23 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo