• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo
1 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
2 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Grup Esportiu Espalmador para promocionar, organizar y ejecutar acontecimientos de larga trayectoria, para el año 2018
3 Publicación del convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Club Surf Formentera para la coordinación de la Escuela Municipal de Vela de Formentera para el año 2018
4 Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas al programa de deportes a Formentera para el año 2018
5 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
6 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
7 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
8 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
9 Bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones para los desplazamientos de los clubs, deportistas individuales, árbitros y entrenadores de Formentera
10 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
11 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
12 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
13 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
14 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
15 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
16 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
17 Proposta de pagament de subvencions esportives
18 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
19 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
20 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
21 Bases programa de seguiment esportiu 2017
22 Bases III concurs de fotografia esportiva
23 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
24 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
25 Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al programa de deportes en Formentera el año 2016
26 Bases reguladoras del II Concurso de fotografía Deportiva del Consell Insular de Formentera
27 Aprobación de las bases para la gala del Deporte en Formentera para el año 2016 y apertura del plazo pera la presentación de instancias
28 Aprobación del reglamento del voluntariado deportivo del Consell Insular de Formentera
29 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
30 Aprobación del Código Ético del programa de Valores de Formentera
31 Inscripció II Cursa de la Dona
32 Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización privativa de las instalaciones municipales y la prestación de servicios o realización de actividades deportivas
33 Bases para otorgar subvenciones a los desplazamientos de los clubes y deportistas individuales de Formentera por participar en competiciones oficiales

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo