• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Correcció d’errades en l’acord de Comissió de Govern, de data 2 de desembre de 2021, en relació a l’atorgament primera remesa de la segona convocatoria extraordinària d’ajudes en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021. 80
2 Segona remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021 85
3 Primera remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021 159
4 Certificat acord CG adjudicacions i denegacions cartes d'artesà i mestre artesà 2021 141
5 Certificat de la Comissió de Govern d'aprovació de les adjudicacions i denegacions del mercat nadalenc 2021-2022 463
6 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l'any 2021-2022 535
7 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts econòmics per a l’adquisició d’equips informàtics per pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i econòmica derivada de la covid-19. 526
8 Bases del XV Concurs d´Aparadorisme Nadalenc 2021 575
9 Aprovació inicial modificació pressupostària 04.2021 554
10 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 682

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)