• Català
  • Castellano
  • English
Web de Turisme de Formentera
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Anuncio de propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo 23/2019 5
2 Anunci d’acord de la Comissió de Govern de la resolució del expedient PS Horaris 1/2019 142
3 Aprobación inicial de la Ordenanza de medidas para regular la promoción, venta y consumo indebido de bebidas alcohólicas en la isla de Formentera. Sometimiento al trámite de información pública 1293
4 Anunci adjudicació llocs de venda mercat artístic Sant Ferran 2020 1575
5 Anunci adjudicació llocs de venda mercat la Mola 2020 1602
6 Anunci adjudicació llocs de venda mercat artesà Sant Ferran 2020 1601
7 Anunci adjudicació llocs de venda mercat des Pujols 2020 1603
8 Anunci adjudicació llocs de venda mercat Sant Francesc 2020 1681
9 Adjudicació d'exposicions al centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2020 1807
10 Pròrroga durant la FASE 3 de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives 1810
11 Pròrroga durant la FASE 2, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020, de restricció dels horaris d´obertura dels establiments. 2044
12 Medidas en materia turística como consecuencia de los efectos derivados del estado de alarma sanitaria decretado por el covid-19 1946
13 Restricció dels horaris d´apertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 1892
14 Decret de Presidència sobre l'Ampliació controlada de l’autorització d’ocupació de via pública per a terrasses i d’altres instal·lacions durant l’estat d’alarma, a l’illa de Formentera 1826
15 Información pública del expediente de actividades 17/2019 relativo a un BAR CAFETERIA 2580
16 Información pública del expediente de actividades 118/2018 relativo a un centro de venda de muebles 2753
17 Información pública del expediente de actividades 2/2018 relativo a un centro de buceo recreativo 2802
18 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 28/2017 2633
19 Exposición a publico de edicto del expediente de actividades Núm. 98/2018 2794
20 Exposición a público de edicto del expediente de actividades Núm. 96/2018 2765
21 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 97/2018 2656
22 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 94/2019 2736
23 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 1909/2016 2626
24 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 2664
25 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 93/2015 2685
26 Informació Pública del Expedient d'activitats 92/2018 2621
27 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 39/2018 2812
28 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 2722
29 Notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2016/2001 3100
30 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2014/514 3058
31 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Comisión Asesora de Artesanía del Consell Insular de Formentera 3049
32 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de suspensión de la declaración responsable del expediente 2018/2164 3172
33 Aprobación definitiva del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística en el periodo 2019-2024, en la isla de Formentera 3210
34 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2019 3380
35 Anuncio propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 39/2018 3433
36 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria de nominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 3400
37 Información pública de expediente de actividades con obras para 31 alojamientos turísticos en la zona de es Pujols 3540
38 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria denominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 3362
39 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 32/2018 3374
40 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 26/2018 3378
41 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2018 3320
42 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 35/2018 3382
43 Régimen de regulación provisional del Mercado Navideño para el año 2019-2020 3383
44 Resolución de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera (COPT), para el mandato 2019-2023 3332
45 Anuncio de exposición pública de actividad permanente aulas modulares provisionales CEI Virgen Milagrosa 3973
46 Bases reguladoras para la adjudicación de puestos de venta ambulante de flores en la Formentera Flower y fiestas populares de la isla de Formentera 4427
47 Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda" 4760
48 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 4718
49 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del Proyecto de Reglamento 1/2019 del Consell Insular de Formentera por el cual se desarrolla la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas 5195
50 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 4864
51 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 5271
52 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 5424
53 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 5123
54 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 5272
55 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 5119
56 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística para el período 2019 a 2024 del TM de Formentera 5072
57 Exp. 104/2015Act, información pública para la instalación de un Restaurante en la C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promovido por la entidad Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L 4834
58 Anunci del acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera de aprobación inicial del Plan de Calidad para la comercialización de Estancias Turísticas en Viviendas 2019-2024 del TM de Formentera. 5400
59 Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en materia turística 4897
60 Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los precios públicos de aplicación a las operaciones de adquisición de plazas turísticas en Formentera 4961
61 Anuncio notificación providencia de la Consellera de Turismo y Territorio, exp. tur 30/2017 5579
62 Exp. núm. 135/2018 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación y obras para ampliación del Centro de Dia para Residencia de la Tercera Edad, emplazado en el polígono 7, parcela 74, vénda des Brolls, TM Formentera 5766
63 Exp. núm. 16/2016 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación de un aparcamiento privado en planta sótano de edificio proyectado en la C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 5819
64 Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Reglamento insular por el cual se regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas 5887
65 Anuncio de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 5971
66 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 6219
67 Aprobación definitiva del Reglamento de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 6792
68 Bases del XII concurso de escaparatismo navideño para el año 2018 6578
69 Régimen de regulación provisional del mercado navideño 2018/2019 6686
70 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Cambra de Comerç de Formentera para formación, investigación de mercado y comunicación del comercio a la isla de Formentera 6985
71 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 6853
72 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 6948
73 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 8663
74 Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ocupación en vía pública con terrazas y otras instalaciones 9377
75 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 9033
76 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 9312
77 Anuncio información pública exp.131/2017 para instalación de una escuela de vela 9581
78 Anuncio información pública exp.148/2016 para instalación de unos apartamentos turísticos 10343
79 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 10311
80 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 10292
81 Anuncio información pública exp.76/2015 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 10170
82 Anuncio información pública exp.43/2017 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 10223
83 Anuncio información pública exp.41/2017 para instalación de un comercio de náutica y alquiler de embarcaciones 9603
84 Anuncio información pública exp 14/2015 para instalación actividad de cafeteria y elaboración de helados 9374
85 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 9349
86 Anuncio información pública exp. activitats núm. 121/2015 9678
87 Anunci informació pública 264/2016 9747
88 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 10257
89 Exp activitades 109-2016 de permiso de instalación para comercio de cuadros y complementos 9880
90 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 10377
91 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 10702
92 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 10681
93 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm. 41/2016 por Ocupación de la Vía Pública 10894
94 Anuncio de resoluciones finales de expedientes de procedimientos sancionadores núm. 07/2016 y 29/2016 por incumplimiento de la ordenanza de ocupaicón de la vía pública con terrazas y otras instalaciones 10676
95 Anuncio de propuesta de resolución del instructor de los expedientes de procedimiento sancionador núm. 11/2016 y 12/2016 por incumplimiento de la ordenanza reguladora de la actividad de publicidad dinámica en Formentera 10609
96 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 16-2016 10504
97 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 39/2016 10430
98 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 04/2016 10361
99 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm.05/2016, 07/2016 y 08/2016 10378
100 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 01/2016 10008

Página 1 de 2

Inicio
Anterior
1

Nos encontrarás en:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 12 10
turisme@formentera.es

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)