• Català
  • Castellano
  • English
Web de Turisme de Formentera
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Medidas en materia turística como consecuencia de los efectos derivados del estado de alarma sanitaria decretado por el covid-19 11
2 Restricció dels horaris d´apertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 103
3 Decret de Presidència sobre l'Ampliació controlada de l’autorització d’ocupació de via pública per a terrasses i d’altres instal·lacions durant l’estat d’alarma, a l’illa de Formentera 180
4 Información pública del expediente de actividades 17/2019 relativo a un BAR CAFETERIA 781
5 Información pública del expediente de actividades 118/2018 relativo a un centro de venda de muebles 887
6 Información pública del expediente de actividades 2/2018 relativo a un centro de buceo recreativo 953
7 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 20/2019 1142
8 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2019 1141
9 Propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 3/2019 1174
10 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 48/2018 1131
11 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 28/2017 1136
12 Exposición a publico de edicto del expediente de actividades Núm. 98/2018 1346
13 Exposición a público de edicto del expediente de actividades Núm. 96/2018 1334
14 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 97/2018 1272
15 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 94/2019 1257
16 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 1909/2016 1222
17 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 1225
18 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 93/2015 1251
19 Informació Pública del Expedient d'activitats 92/2018 1251
20 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 39/2018 1352
21 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 1311
22 Notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2016/2001 1658
23 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2014/514 1640
24 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Comisión Asesora de Artesanía del Consell Insular de Formentera 1603
25 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de suspensión de la declaración responsable del expediente 2018/2164 1683
26 Aprobación definitiva del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística en el periodo 2019-2024, en la isla de Formentera 1764
27 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2019 1939
28 Anuncio propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 39/2018 1966
29 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria de nominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 1972
30 Información pública de expediente de actividades con obras para 31 alojamientos turísticos en la zona de es Pujols 2035
31 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria denominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 1909
32 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 32/2018 1910
33 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 26/2018 1920
34 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2018 1949
35 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 35/2018 1928
36 Régimen de regulación provisional del Mercado Navideño para el año 2019-2020 1938
37 Resolución de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera (COPT), para el mandato 2019-2023 1870
38 Anuncio de exposición pública de actividad permanente aulas modulares provisionales CEI Virgen Milagrosa 2506
39 Bases reguladoras para la adjudicación de puestos de venta ambulante de flores en la Formentera Flower y fiestas populares de la isla de Formentera 3015
40 Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda" 3303
41 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 3295
42 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del Proyecto de Reglamento 1/2019 del Consell Insular de Formentera por el cual se desarrolla la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas 3730
43 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 3427
44 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 3874
45 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 3961
46 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 3697
47 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 3868
48 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 3722
49 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística para el período 2019 a 2024 del TM de Formentera 3722
50 Exp. 104/2015Act, información pública para la instalación de un Restaurante en la C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promovido por la entidad Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L 3455
51 Anunci del acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera de aprobación inicial del Plan de Calidad para la comercialización de Estancias Turísticas en Viviendas 2019-2024 del TM de Formentera. 3954
52 Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en materia turística 3551
53 Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los precios públicos de aplicación a las operaciones de adquisición de plazas turísticas en Formentera 3565
54 Anuncio notificación providencia de la Consellera de Turismo y Territorio, exp. tur 30/2017 4252
55 Exp. núm. 135/2018 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación y obras para ampliación del Centro de Dia para Residencia de la Tercera Edad, emplazado en el polígono 7, parcela 74, vénda des Brolls, TM Formentera 4389
56 Exp. núm. 16/2016 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación de un aparcamiento privado en planta sótano de edificio proyectado en la C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 4456
57 Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Reglamento insular por el cual se regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas 4523
58 Anuncio de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 4651
59 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 4931
60 Aprobación definitiva del Reglamento de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 5443
61 Bases del XII concurso de escaparatismo navideño para el año 2018 5234
62 Régimen de regulación provisional del mercado navideño 2018/2019 5357
63 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Cambra de Comerç de Formentera para formación, investigación de mercado y comunicación del comercio a la isla de Formentera 5670
64 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 5555
65 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 5612
66 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 7360
67 Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ocupación en vía pública con terrazas y otras instalaciones 8064
68 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 7752
69 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 8007
70 Anuncio información pública exp.131/2017 para instalación de una escuela de vela 8253
71 Anuncio información pública exp.148/2016 para instalación de unos apartamentos turísticos 9035
72 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 8996
73 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 8995
74 Anuncio información pública exp.76/2015 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 8856
75 Anuncio información pública exp.43/2017 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 8932
76 Anuncio información pública exp.41/2017 para instalación de un comercio de náutica y alquiler de embarcaciones 8260
77 Anuncio información pública exp 14/2015 para instalación actividad de cafeteria y elaboración de helados 8078
78 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 8054
79 Anuncio información pública exp. activitats núm. 121/2015 8383
80 Anunci informació pública 264/2016 8450
81 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 8959
82 Exp activitades 109-2016 de permiso de instalación para comercio de cuadros y complementos 8585
83 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 9085
84 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 9436
85 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 9360
86 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm. 41/2016 por Ocupación de la Vía Pública 9556
87 Anuncio de resoluciones finales de expedientes de procedimientos sancionadores núm. 07/2016 y 29/2016 por incumplimiento de la ordenanza de ocupaicón de la vía pública con terrazas y otras instalaciones 9364
88 Anuncio de propuesta de resolución del instructor de los expedientes de procedimiento sancionador núm. 11/2016 y 12/2016 por incumplimiento de la ordenanza reguladora de la actividad de publicidad dinámica en Formentera 9295
89 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 16-2016 9204
90 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 39/2016 9103
91 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 04/2016 9038
92 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm.05/2016, 07/2016 y 08/2016 9095
93 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 01/2016 8745
94 Propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm. LPSC 06-2016 por incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015 de la portección de la seguridad ciudadana 9191
95 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 03/2016 8728
96 Anuncio de resolución de incoación expediente de procedimiento sancionador, exp. LPSC 16-2016 8543
97 Régimen de regulación provisional del mercado navideño para el año 2016 8834
98 Anuncio decreto final procedimento sancionador exp OH 01/2015 8716
99 Anuncio información pública 96/2015 9071
100 Anuncio información pública 91/2016 9091

Página 1 de 2

Inicio
Anterior
1

Nos encontrarás en:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 12 10
turisme@formentera.es

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)