• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 1442
2 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 930
3 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 913
4 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 1136
5 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 1176
6 Exposició compte general 2016 1224
7 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 1406
8 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 1308
9 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 1383
10 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 1405

Pàgina 1 de 6

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1