• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 36
2 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 234
3 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 452
4 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 1165
5 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 1472
6 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 1471
7 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 1472
8 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 1933
9 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 2001
10 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 2006

Pàgina 1 de 9

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1