• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 1004
2 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 981
3 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 1144
4 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 1031
5 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 975
6 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 979
7 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 1803
8 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 3642
9 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 2839
10 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 2847

Pàgina 1 de 7

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1