• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Ban sobre les actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 310
2 Decret de presidència sobre les mesures adoptades en matèria de transports com a conseqüència del COVID-19. 306
3 Decret de presidència sobre l'organització del treball i dels serveis al Consell Insular de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 319
4 Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 364
5 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 621
6 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 648
7 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 665
8 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 682
9 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 822
10 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 993

Pàgina 1 de 10

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1