• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 2
2 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 5
3 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 132
4 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 317
5 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 325
6 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 897
7 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 2547
8 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 1926
9 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 1962
10 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 2245

Pàgina 1 de 7

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1