• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 113
2 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 195
3 Exposició compte general 2016 209
4 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 339
5 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 327
6 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 388
7 Aprovació inicial de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 386
8 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 404
9 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 1353
10 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 2209

Pàgina 1 de 6

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1