• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
11 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 2626
12 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 3313
13 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 3570
14 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 3687
15 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 3581
16 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 4122
17 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 4161
18 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 3911
19 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera 4116
20 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019 3997

Pàgina 2 de 9

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1