• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
101 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 17955
102 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 17827
103 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 19065
104 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 18715
105 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 18721
106 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 19695
107 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 19371
108 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 19502
109 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 20067
110 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 19191

Pàgina 11 de 19

11

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE