• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
41 Certificat Comissió de Govern relatiu a l'aprovació de l'expedient de la cessió dels drets d'explotació dels serveis de temporada a les platges per a les temporades 2022 a 2027 5846
42 Actes sindicals 6026
43 Règim de regulació del mercat nadalenc per a l'any 2021-2022 5568
44 Aprovació definitiva del projecte d’obra “proyecto ejecutivo para la instalación de pantalanes flotantes y fondeos de bajo impacto en el Estany des Peix Formentera” previo a la aprobación del expediente de contratación (exp. 2020/3893 de medi ambient) 5798
45 Decret de reestructuració de l’equip de Govern del Consell Insular de Formentera a partir de la renúncia del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual i la incorporació del Sr. Antonio Tur Serra 5833
46 Informació pública de la correcció d’errors, revisió definitiva, aprovació d’un nom a un carrer del nucli de sant Ferran de ses Roques i noms en reserva pels nuclis des Pujols, Punta Prima i sa Roqueta; respecte del projecte de nomenclatura 5794
47 Resolució de Presidència de 13-09-2021 relativa a la renúncia a les retribucions econòmiques que percep d’aquest Consell Insular el Sr. Antonio Jesús Sanz Igual, conseller de Medi ambient i Serveis d’Inspecció 5995
48 BOIB aprovació inicial Reglament regulador carrera professional 6046
49 Ban tancament de circulació i prohibició d'estacionament per motiu VIII Triatloó Illa de Formentera 2021 5962
50 Aprovació inicial del nou reglament del parc de patinatge skate park 5998

Pàgina 5 de 19

5

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE