• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
41 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 6531
42 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 6385
43 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 6665
44 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 7604
45 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 9515
46 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 8217
47 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 8212
48 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 8698
49 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 8902
50 Exposició compte general 2016 8987

Pàgina 5 de 11

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1