• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
51 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 9670
52 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 9364
53 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 9277
54 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 9055
55 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 9600
56 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 9854
57 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 9416
58 Anunci exposició compte general 2018 9693
59 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 10118
60 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 10037

Pàgina 6 de 15

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1