• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
51 Exposició compte general 2016 9039
52 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 8845
53 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 8632
54 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 8775
55 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 8843
56 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 9847
57 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 10516
58 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 10747
59 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 10720
60 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 11814

Pàgina 6 de 11

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1