• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
81 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 14969
82 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 16927
83 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 15424
84 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 15604
85 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 16063
86 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 16190
87 Exposició compte general 2016 16373
88 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 16175
89 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 15753
90 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 15944

Pàgina 9 de 15

9

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1