• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
1 Proposta de nomenament del membres de la Comissió de valoració i seguiment de les sol·licituds de cessió d'espais de treball a l'espai empresarial de l'àrea de desenvolupament local del Consell Insular de Formentera 4
2 Anunci aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del servei de recollida transport i tractament de residus sòlids urbans 511
3 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2023 791
4 Elevació a definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera 871
5 Elevació a definitiu del Reglament que regula l’accés i ús de l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera 802
6 Reglament de teletreball del Consell Insular de Formentera 1348
7 Atorgament de les ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de les festes durant el període comprés entre novembre 2021 i octubre 2022 2219
8 Resolució restricció horària circulació Av. Miramar i C. Punta Prima des Pujols 3311
9 Projecte per a la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsums de 99kWn amb cinc punts de càrrega per a vehicles elèctrics al Poliesportiu Antoni Blanc, T.M. Formentera 3292
10 Informació dels serveis que ofereix Correos 3476

Page 1 of 17

Start
Prev
1

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE