• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
1 Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 175
2 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions 334
3 Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021 546
4 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera 2020 736
5 Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19 631
6 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera” 637
7 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions. 722
8 BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19 731
9 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 844
10 Edicte de presidència: Ampliació terminis elecció del Jutje de Pau Titular 1023

Page 1 of 12

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1